RWF Logo

TIMELINE TEST IMAGES V1

1

2004.

Osnovan RŽf!

3 organizacije-osnivačice: Fond za otvoreno društvo Srbija, Žene u crnom Beograd, Ženske studije i istraživanja Novi sadosnovne informacije o ciljevima, misiji…

Kasnije umesto organizacija-osnivačica ulogu suosnivačica preuzimaju Svenka Savić, Slavica Stojanović, Stanislavka Zajović i Mirjana Mirosavljević Bobić.

Članice Upravnog odbora su tokom prvih dvadeset godina RŽF bile Svenka Savić, Jovanka Zlatković, Hedvig Morvai Horvat, Gordana Stojaković, Ana Bu, Stanislava Zajović, Snježana Milivojević, Sonja Liht, Slavica Stojanović, Jadranka Jelinčić, Dušica Parezanović, Olga Manojlović Pintar

Isprva je postojao je i Nadzorni odbor (ukinut izmenama Statuta 2015. godine), a članice su bile: Aleksandra Vesić, Tanja Pavlov i Katarina Jeremić.

Na čelu fonda je od osnivanja bila Slavica Stojanović, da bi se narednih godina na tom mestu smenjivala sa Mirjanom Mirosavljević, a nakon 2018. koordinaciju fonda preuzimaju prvo Milica Miražić, pa Marija Jakovljević i Đurđa Trajković, današnja koordinatorka fonda.

Radni tim fonda su tokom ovih prvih 20 godina činile: Slavica Stojanović, Mirjana Mirosavljević Bobić, Zoe Gudović, Marija Jakovljević, Milica Miražić, Galina Maksimović, Ana Imširović Đorđević, Đurđa Trajković, Irena Jovanović, Diana Miladinović Zeba, Alma Mustajbašić i Nataša Ivaneža.

Podršku bez koje ne bi funkcionisali ni finansije, ni sajt, ni dizajn, ni kompjuteri RŽF činili/e i čine: Vajka Anđelković, Vladimir Jerić Vlidi, Katarina Popović Kata, Marija Vidić, Dejan Brankov.

Sve naše donatore, institucionalne i individualne, kao i partnere i prijatelje, tokom poslednje dve decenije, možete naći na rwfund.org/prijatelji-i-podrska

Od 2004. do danas postoji program Stipendije Žarana Papić – podrška aktivistkinjama/akademkinjama za sticanje znanja u oblastima koje imaju veze sa rodnim/ženskim i mirovnim pitanjima.

2004. – 2015. – postojao program podrške ženskim grupama Ženske inicijative

2004. – 2012. – RŽF aktivno učestvuje u obeležavanju i organizaciji kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

2005.

Od 2005. do danas postoji program Urgentni grantovi

ccccc

2006.

Od 2006. do danas funkcioniše program podrške Specijalni fokus, od 2016. fokusiran na teme antimilitarizma, antinacionalizma, antirasizma… Neke odabrane, zanimljive i raznolike primere podržanih grupa videti na rwfund.org/category/fokus-na-fokus

2006. zajedno sa Centrom za ženske studije i istraživanja roda iz Novog Sada, RŽF objavljuje knjigu Sabrine P. Ramet Religija i politika u vremenu promene: katolička i pravoslavne crkve u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, u prevodu Jasminke Bošnjak

2007.

2007. – objavljena knjiga Sintije Rotšild Izbrisano iz teksta: Kako se seksualnost koristi da bi se napalo organizovanje žena, u prevodu Adriane Zaharijević. Knjiga dostupna na adresi rwfund.org/2011/09/28/citajte-sintija-rotsild-izbrisano-iz-teksta

2008.

2008. – u produkciji RŽF nastaje film Žene u aktivizmu u režiji Anberin Pashe i Anđele Banićević

2008. – zajedno sa Ženama u crnom Beograd i Centrom za ženske studije i istraživanja roda iz Novog Sada, RŽF objavljuje zbornik Neko je rekao feminizam?: kako je feminizam uticao na žene XXI veka – uredila Adriana Zaharijević

2010.

2010. objavljena knjiga Adriane Zaharijević Postajanje ženom, dostupna i u elektronskom izdanju na rwfund.org/2013/10/31/citajte-adriana-zaharijevic-postajanje-zenom

2010. do danas RŽF objavljuje mapu događaja povodom 8. marta u Srbiji, a od 2014. mapa obuhvata i događaje u ex-Yu

2010 održana prva RADOST LUDOST. Ovaj prvi put Radost ludost je održana u saradnji sa Muzejom istorije Jugoslavije i Pesničenjem, a istoimene razmene, radovanja i ludovanja nastavljaju život do dana današnjeg.

2011.

2011 – 2014. u okviru programa Specijalni fokus trajao program Solidarnost romskih devojaka i devojčica

U okviru ovog programa 2012. nastaju predstava i istoimeni film o njoj – Pasarela – rezultat procesa rada kolumbijske rediteljke Patricije Arize sa romskim devojkama i devojčicama iz Leskovca, Niša, Vlasotinca, Pirota, Vranja i Bujanovca i art aktivistkinjama iz grupe Act Women iz Beograda

2014. u okviru istog programa nastaju performans Prisustvo u životu!, kao i film o njemu – u saradnji RŽF sa Pozorištem Lutaka Niš, SOS za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince, Ternipe i Žene juga iz Pirota. Performans Prisustvo u životu! su izvele učesnice sedmodnevnog procesa sa Anom Woolf i Verom Ribeiro, romske devojke i devojčice iz Niša, Vlasotinca, Pirota i art aktivistkinje iz grupe Act Women iz Beograda. Film o projektu uradila je Nada Pleskonjić.

Od 2011. do danas RŽF poklanja svoja elektronska izdanja čitateljkama/ocima (deo objavljen samo elektronski, deo i štampan)

2011. objavljena knjiga Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu: model koordiniranog odgovora zajednice autorke Tanje Ignjatović

2011. zajedno sa Ženama u crnom Beograd i Centrom za ženske studije, RŽF objavljuje: Etika hrabrosti / Ksenija Atanasijević, priredila Ljiljana Vuletić.

2011-2014. – RŽF poklanja čitateljkama/ocima tekstove i knjige žena neposlušnih istoriji u elektronskoj formi u istoimenoj ediciji na svom sajtu (Roza Luksemburg, Odri Lord, Bel Huks, Virdžinija Vulf, Jasmina Tešanović…)

2012.

2012. – Objavljena dvojezična knjižica To je moj izveštaj vama / This Is My Report To You sa citatima Žarane Papić, u prevodu na engleski Jasmine Tešanović. Žarana Papić je bila politička aktivistkinja koja nas je sopstvenim radom obavezala da nastavimo da se suprotstavljamo fašizmu i nacionalizmu.

Na ideju i u produkciji RŽF nastao i film To je moj izveštaj vama sa citatima i autentičnim audio materijalima iz tesktova, razgovora i predavanja Žarane Papić. Film je režirao Vladimir Šojat, a preveden je i na znakovni jezik sa idejom kontinuiranog preispitivanja misli i jezika (znakovna interpretatorka Vera Jovanović).

2012 – zajedno sa Fakultetom političkih nauka – Centrom za studije roda i politike i Ženama u crnom Beograd, RŽF izdaje knjigu Žarana Papić: tekstovi 1977-2002 (uredile Adriana Zaharijević, Zorica Ivanović i Daša Duhaček)

2013.

2013. – RŽF objavljuje knjigu Seksualnost cigana. O intimnosti: romska i autsajderska perspektiva, koju je priredio Džad Nirenberg (prevod: Slavica Stojanović, Silvia Dražić, Jelena Jovanović, Milica Turnić, Olivera Babić, Radoslava Aralica, Veronika Mitro, Ksenija Livada, Jasmina Tešanović, Iva Kljakić, Emilia Epštajn, Ana Zorbić).

2013. – U okviru programa feminističke filantropije Zoe Gudović započinje seriju intervjua One nas inspirišu i motivišu

2013.–2015.program podrške aktivizmu mladih žena, tj. grupama koje su kreirale, vode i sprovode mlade žene

2013. – kampanja OTČEPI SE – UČIPI SE GDE TREBA! u okviru koje je održan Delikatesni ponedeljak u KC Grad, uz podršku BeFema i Act Women

2014.

2014. započet i do danas traje program Generalne podrške

2014. – proslava 10 godina RŽF u CZKD u okviru događaja Radost ludost 5: facebook.com/media/set/?set=a.10152267231022382&type=3 / rwfund.org/rwfund-video/proslava-10-godina-rada-rekonstrukcije-zenskog-fonda-radost-ludost-5

2014. RŽF obeležava antiratnu stogodišnjicu Prvog svetskog rata objavljivanjem istoimene edicije knjiga, tekstova i pesama na svom sajtu

2014. zajedno sa Ženama u crnom Beograd, RŽF izdaje knjigu Bojana Tončića Slučaj Topčider: anatomija državnog zločina

2014. – 2016.aktivističko-donatorske intervencije RŽF zbog teških poplava koje su najviše pogodile već najugroženije

2014. pokrenut sada već dugi niz benefit događaja pod nazivom Sestre to rade najbolje. Prve Sestre održane su u Društvenom centru Oktobar za prikupljanje solidarne pomoći za žrtve poplava, a do 2022. održano je ukupno 18 različitih benefit događaja u različitim prostorima i u različite solidarne svrhe.

2015.

2015, jun – kao osnivačice upisane Slavica Stojanović, Svenka Savić, Stanislavka Zajović i Mirjana Mirosavljević Bobić

2015. – povodom dana studenata 4. aprila započeto objavljivanje prevoda na sajtu u sekciji Kritične teme, u okviru edicije Izvori epistemologije: kritički život (do 18. dec 2023. objavljeno 30 prevoda – govora, tekstova, filmova i intervjua – Edvarda Snoudena, Džazbir Puar, Itala Kalvina, Vendi Braun, Klare Matei, itd.)

2016.

2016. – RŽF objavljuje knjigu MODEL PRIVREMENOG STANOVANJA – Od koncepta do realizacije na primeru romskog naselja

2016. – otvorena nova sekcija na RŽF sajtu – Fokus na fokus – gde su predstavljeni različiti inspirativni programi, projekti, izdanja, događaji itd. podržani u okviru programa Specijalni fokus

2017.

2017. – RŽF obeležava stogodišnjicu Oktobarske revolucije objavljivanjem knjiga i tekstova na svom sajtu u ediciji naslovljenoj Naglavačke 2017

2017. – pokrenuta edukativna kampanja Kako da sestre to rade najbolje. Iste godine je objavljeni zbornik Kako da sestre to rade najbolje (uredile Marija Jakovljević i Zoe Gudović). Više o praktičnim akcijama u sklopu ove kampanje na adresi rwfund.org/category/sestre-prakticne-akcije

2017. – novosadski Bulevar i RŽF izdaju knjigu poezije Ovo nije dom: pesnikinje o migraciji (uredile Jelena Anđelovska i Vitomirka Trebovac)

2019.

2019. – RŽF proslavio 15 godina postojanja na događaju Radost ludost vol. 10 u CZKD

2019. – tokom krize izazvane pandemijom koronavirusa COVID-19, RŽF na svim nivoima prilagođava i fleksibilizuje delovanje u skladu sa situacijom, uz vanrednu i urgentnu finansijsku podršku po potrebi, odgovarajuće vidove saradnje i solidarnosti itd.

2020.

2020. – RŽF podržao Žene u crnom da prevedu na srpski i objave knjigu Atene Atanasiju Borbena žalost: političko disidentstvo i Žene u crnom.

2021.

2021. – nova grupa prevoda na sajtu u sekciji Kritične temeedicija Feministička čitanka – izbor u saradnji sa Katarinom Lončarević sa Studija roda pri Fakultetu političkih nauka, kako bismo ponudile polaznicama do tada neprevedene tekstove koji se koriste na tom studijskom programu.

2021. – pokrenuta nova sekcija na sajtu Zašto doniramo – serijal intervjua i video zapisa gde glasno mislimo, pričamo i pokušavamo da odgovorimo na pitanje zašto doniramo

2021. – omogućene onlajn donacije uz samo par klikova mišem preko sajta RŽF (do tada, ali i na dalje, moguće je donirati i putem bankovnog transfera, uplatom u banci ili putem e-bankinga, bilo jednokratno ili otvaranjem trajnog naloga – sve o mogućnostima doniranja na rwfund.org/ukljucite-se/podrzite-i-vi-nas)

2021. – prva kampanja prikupljanja sredstava za Stipendije Žarana Papić, usmerena pre svega na individualne donatore/ke i to prevashodno iz dijaspore

2022.

2022. – RŽF objavljuje biomitografiju Odri Lord Zami: novo čitanje mog imena, u prevodu Ane Imširović Đorđević. Knjiga je predstavljena prvo na Radosti ludosti 11 u KC Grad, a potom i u Domu omladine Beograda, u saradnji sa knjižarom Beopolis, gde se izdanja RŽF mogu dobiti na donacije

2023.

2023. – RŽF objavljuje knjigu Lori Minc Klitopismenjavanje: zašto je orgazmička ravnopravnost važna i kako je postići, u prevodu Ane Imširović Đorđević. Promocija knjige i razgovor o njoj održani u sklopu Radosti ludosti br. 12 u Kulturnom centru Magacin

2024.

2024. –