RWF Logo

Mreža Fondacija za mir & Rekonstrukcija ženski fond predstavljaju

12
02

rw_fund_Novi_Becej_4

Rekonstrukcija Ženski fond je u oktobru 2013. ugostila  mrežu Mrežu fondacija za mir. Veliko zadovoljstvo je bilo da članove i članice Mreže upoznamo sa grupama sa kojima sarađujemo, kao što su Žene u crnom i Udruženje Roma Novi Bečej. Čitajte o tome u novom broju Newsletter magazina koji je objavila Foundations for Peace Network!

DALJE