RWF Logo

SheSource TEST


ŠTA JE “SHESOURCE”?

Rekonstrukcija Ženski fond uvek smisli različite načine da 
 ostane u kontaktu sa svojim saradnicima/cama:) Ono što nam je već dugo ideja  jeste inicijativa kreiranja
 popularne “baze podataka”, tzv. “She Source” u kojoj se nalaze 
informacije o ženama koje na različite teme mogu biti sa/govornice, pre svega medijima, ali i na različitim javnim (ili ne) skupovima.

Svedočimo tome da se gotovo uvek isti ljudi pojavljuju u medijima, 
pa čak i na ženskim/feminističkim skupovima, kao govornice. 
Naravno, brojni su razlozi za to – sveprisutna cenzura (osim ukoliko niste partijski podobni/a), činjenica da su neke žene zaista dobre govornice, 
 neke imaju mnogo toga da kažu, ali ne žele javno, “lenjost” medija (i drugih) da potraže i neke druge kontakte van svojih adresara, itd.

Često  su nas (mada u poslednje vreme sve ređe, usled, 
 čini se, medijske blokade) kontaktirali mediji, ali i organizatori/ke različitih skupova, i u prilici smo da preporučimo žene koje mnogo toga znaju na određenu temu (ili više njih). Mi 
smo se ograničile samo na stipendistkinje Fonda i njihove oblasti delovanja, jer, pre svega  znamo da je tu akumulirano veliko znanje, a isto tako 
 pretpostavljamo da sličnih inicijativa već ima.


KAKO DA KONTAKTIRAM EKSPERTKINJU?

Izaberite konkretno ime ili oblast vaših interesovanja ili potreba sa liste ispod. Pošaljite e-mail Rekonstrukcija Ženskom fondu ili nas pozovite telefonom i mi ćemo vas povezati sa ekspertkinjom po vašem izboru! Pre nego što nas kontaktirate, molimo vas da unapred izaberete konkretnu ekspertkinju ili polje interesovanja i da definišete konkretna pitanja za vaše sagovornice. Hvala!

ZA MEDIJE:

Potreban vam je intervju, stručno mišljenje ili komentar? Izaberite određenu temu i odgovarajuću ekspertkinju, i pošaljite e-mail Rekonstrukcija Ženskom fondu ili nas pozovite telefonom. Pre nego što nas kontaktirate, molimo vas da pripremite spisak konkretnih pitanja koja vas zanimaju. Hvala!


NEKE OD NAŠIH EKSPERTKINJA:


 STIPENDISTKINJANAZIV MASTER ili DOKTORSKOG RADA ZA KOJI JE DODELJENA STIPENDIJA          OBLASTI DELOVANJA
Tanja Antić N/A*
 • Identitet (polni i rodni)
 • Transrodnost
 • Seksualnost
 • LGBTIQ teme
Jelisaveta Blagojević “Teorijski doprinos rodnim studijama: diskursi o identitetu, razlici i drugosti”.
 • Savremena politička filozofija
 • Kritičko mišljenje
 • Studije kulture i medija
 • Mediji i različitost
 • Studije roda
 • Queer studije
Nađa Bobičić U toku**
 • Savremena književnost
 • Književnost modernizma i književna kritika
 • Feminizam i levica
 • Queer i disability/crip teorija
Hana Ćopić  N/A
 • Feministički jezik
 • Holokaust (ograničeno)
 • Antisemitizam ( prevashodno njegov razvoj u Evropi  tokom 19. i 20. veka, pre holokausta, takoreći do 1930. i pre svega na Jugoslovenskom tlu)
 • Jevrejska istorija (prevashodno u Jugoslaviji i Srbiji)
 • Nastanak Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
 • Žensko pitanje i Kraljevina SHS
Ervina Dabižinović  “Žene Boke Kotorske XIX i XX vijek”
 • Feminizam i feministička teorija sa posebnim uvidom u situaciju u Crnoj Gori
 • Politike reprezentacije ženskog tela u kulturi Crne Gore
 • Performans
 • Postkolonijalni subjekti u kanonskim tekstovima
Silvia Dražić  “Stvarni i imaginarni svetovi Judite Šalgo” (istraživanje proznog opusa ove spisateljice na teorijskom horizontu feminističke književne teorije i kritike)
 • Feminističke i rodne teorije
 • Feministička književna teorija
 • Ženska književnost
 • Kanon
 • Neoavangarda
 • Političke prakse u umetnosti
Dubravka Đurić “Poetika modernih i postmodernih američkih pesnikinja”
 • Teorije roda
 • Feminizam
 • Politika književnosti
 • Američki i srpski modernizam
 • Eksperimentalna poezija
 • Žensko dramsko pismo
 • Svetska književnost
 • Popularna i medijska kultura
 • Postjugoslovenske  kulture (poezija, feministička kritika)
Emilia Epštajn „Politike crnog i belog ženskog tela u savremenoj feminističkoj teoriji“
 • Rod i rasa
 • Afroamerički feminizam
 • “Iskustvo” (“žensko” iskustvo) kao koncept za promišljanje saznanja, tj. različitih feminističkih epistemologija
Latinka Milana Grbić “Društvene i rodne karakteristike univerzitetskog obrazovanja Roma i Romkinja u Vojvodini”
 • Obrazovanje (rodni stereotipi u udžbenicima za osnovnu školu)
 • Politika
Aleksandra Grujović N/A
 • Zdrav život i važnost brige o sebi, sopstvenom zdravlju i mentalnom stanju
 • Joga kao mudrost, a ne telesna veština
Snežana Jakovljević  N/A
 • Društveni razvoj
 • Organizovanje za promene
Jelena Jovanović  “ Istraživanje nastave Romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovnim školama u Novom Sadu i kako se nastava ostvaruje sa stanovišta rodne ravnopravnosti”
 • Reprezentacija i samoreprezentacija  Romkinja u javnim diskursima (internacionalni kontekst)
 • Obrazovanje romskih učenica i učenika
Vedrana Lacmanović “Feministička čitanja pravde kao nepristrasnosti ( tumačenje Rolsove teorije “pravde kao nepristrasnosti” iz feminističke perspektive)”
 • Suzbijanje nasilja prema ženama
Katarina Lončarević “Liberalni feminizam-nekad i sad”
 • Istorija feminističkog pokreta
 • Istorija feminističkog pokreta u Jugoslaviji i Srbiji
 • Odnos između liberalizma i feminizma
 • Istorija žena u filozofiji
 • Epistemologija
 • Feministički i LGBT aktivizam
Smiljana Milinkov  “Formalno i neformalno obrazovanje i profesionalni status novinarki u Vojvodini-rodna perspektiva”
 • Mediji (izveštavanje o ženama, manjinskim i marginalizovanim grupama
 • Funkcionisanje javnog servisa
Milesa Milinković  U toku
 • Invalidnost i rod (feministička  praksa  i teorija invalidnosti)
Milica Miražić “Lakanov pojam pogleda u feminističkim teorijama filma”
 • Feminističke teorije umetnosti (film, savremena umetnost, teorije pogleda)
 • Braha Etindžer
 • Lakan, post-lakanovska psihoanaliza
 • Hana Arent (kategorija rasuđivanja kod Hane Arent, pojam estetizacije političkog u političkoj teoriji Hane Arent, pojam novog početka u teoriji H.A.)
Gordana Nikolić  “Rodni stereotipi u udžbenicima za mlađe razrede osnovnih škola za decu sa lakom mentalnom nedovoljnom razvijenošću”
 • Obrazovanje
Suzana Obradović “Ekonomske nejednakosti u Srbiji na pocetku 21. veka – rodni pristup”
 • Ekonomski položaj žena
 • Žensko preduzetništvo
 • Rodno senzitivni jezik
 • Žene u medijima
Snežana Otašević U toku
 • Invaliditet
 • Rasizam
 • Položaj Roma u urbanim sredinama (naročito vezano za sakupljanje otpada i prisilna preseljenja)
 • Savremena kontinentalna filozofija
 • Feministicka teorija
Tatjana Perić  N/A
 • Ljudska prava (naročito ekonomska i socijalna)
 • Nacionalne manjine
 • Rasizam
 • Diskriminacija
 • Romska zajednica
 • Intersekcija roda i etniciteta
Aleksandra Petković U toku
 • Javni prostori i pravo na grad
 • Umetničko delovanje u javnim prostorima
 • Aktivizam i rod
 • Rodne uloge i percepcija roda
Maja Sedlarević  “Zastupljenost i uticaj žena u Skupštini AP Vojvodine u periodu 2000-2004. godina”
 • Rod, identitet i profesija
 • Žene u akademskoj dijaspori
Jelena Stefanović “Rodni stereotipi u romanima iz lektire za osnovnu školu”
 • Književnost i rod
 • Metodika nastave srpskog jezika i književnosti i rod
 • Uvođenje rodne perspektive u obrazovanje
 • Rodni stereotipi
Gordana Stojaković  „Rodna prespektiva u novinama Antifašističkog fronta žena u periodu 1945-1953. godine“
 • Istorija žena (Vojvodina) 19. i 20. vek
 • Istorija ženskog pokreta (Vojvodina, Srbija) 19. i početak 20. veka
 • Istorija ženske štampe (Vojvodina) 19. i početak 20. veka
 • Antifašistički front žena Vojvodine (1942-1945)
 • Feminizam i levica u Srbiji
Gordana Subotić“Sprovođenje Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija 1325 Žene, mir, bezbednost: uporedna analiza Sjedinjene Američke Države i Srbija”
 • Feminističke teorije bezbednosti
 • Rod i bezbednost
Jovana Timotijević U toku
 • Prostorne politike
 • Urbana kritička teorija
 • Politički i kulturni aspekti urbanih transformacija
Milica Turnić “Evropska unija: politika jednakosti i nediskriminacije – rodna ravnopravnost”
 • Socijalna politika
 • Prava dečaka, devojčica i odraslih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica
Ana Vilenica “Teorije i prakse aktivizma u umetnosti u drugoj polovini XX veka”
 • Problemi materinstva i majčinstva u socijalizmu i u savremenom društvu
 • Problemi reproduktivnog rada
 • Materijalističke feminističke teorije
 • Aktivizam i umetnost (teorije i prakse)
 • Feministička umetnost
 • Urbane politike
 • Teorije aktuelnih transformacija gradova
 • Procesi urbanih regeneracija
Jelena Višnjić “Rodna analiza  štampanih online medija“
 • Studije roda
 • Medijske studije
 • Studije kulture
 • Antropologija popularne kulture
Adriana Zaharijević“Osvajanje prava glasa u Engleskoj:
Postajanje građaninom u sistemu privatnog i javnog”
 • Genealogija seksualnosti
 • Država, građanstvo i seksualnost
 • Privatno i javno
 • Istorija feminizma
 • Feminizam u Srbiji i Jugoslaviji

 

*Stipendija dodeljena za nesto drugo, ne za magistarski/doktorski rad/studije

** Još uvek nije definisan naslov magistarskog/doktorskog rada

 

 


NEKE OD NAŠIH EKSPERTKINJA:


Tanja Antić, TEME: Identitet (polni i rodni), Transrodnost, Seksualnost, LGBTIQ teme

Jelisaveta Blagojević, MA/PhD TEZA: “Teorijski doprinos rodnim studijama: diskursi o identitetu, razlici i drugosti”, TEME: Savremena politička filozofija, Kritičko mišljenje, Studije kulture i medija, Mediji i različitost, Studije roda, Queer studije

Nađa Bobičić, TEME: Savremena književnost, Književnost modernizma i književna kritika, Feminizam i levica, Queer i disability/crip teorija

Hana Ćopić, TEME: Feministički jezik, Holokaust (ograničeno), Antisemitizam (prevashodno njegov razvoj u Evropi tokom 19. i 20. veka, pre holokausta, takoreći do 1930. i pre svega na jugoslovenskom tlu), Jevrejska istorija (prevashodno u Jugoslaviji i Srbiji, Nastanak Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Žensko pitanje i Kraljevina SHS

Ervina Dabižinović, MA/PhD TEZA: “Žene Boke Kotorske XIX i XX vijek”, TEME: Feminizam i feministička teorija sa posebnim uvidom u situaciju u Crnoj Gori, Politike reprezentacije ženskog tela u kulturi Crne Gore, Performans, Postkolonijalni subjekti u kanonskim tekstovima

Silvia Dražić, MA/PhD TEZA: “Stvarni i imaginarni svetovi Judite Šalgo” (istraživanje proznog opusa ove spisateljice na teorijskom horizontu feminističke književne teorije i kritike), TEME: Feminističke i rodne teorije, Feministička književna teorija, Ženska književnost, Kanon, Neoavangarda, Političke prakse u umetnosti

Dubravka Đurić, MA/PhD TEZA: “Poetika modernih i postmodernih američkih pesnikinja”, TEME: Teorije roda, Feminizam, Politika književnosti, Američki i srpski modernizam, Eksperimentalna poezija, Žensko dramsko pismo, Svetska književnost, Popularna i medijska kultura, Postjugoslovenske kulture (poezija, feministička kritika)

Emilia Epštajn, MA/PhD TEZA: “Politike crnog i belog ženskog tela u savremenoj feminističkoj teoriji, TEME: Rod i rasa, Afroamerički feminizam, “Iskustvo” (“žensko” iskustvo) kao koncept za promišljanje saznanja, tj. različitih feminističkih epistemologija

Latinka Milana Grbić, MA/PhD TEZA: “Društvene i rodne karakteristike univerzitetskog obrazovanja Roma i Romkinja u Vojvodini”, TEME: Obrazovanje (rodni stereotipi u udžbenicima za osnovnu školu), Politika

Aleksandra Grujović, TEME: Zdrav život i važnost brige o sebi, sopstvenom zdravlju i mentalnom stanju, Joga kao mudrost, a ne telesna veština

Snežana Jakovljević, TEME: Društveni razvoj, Organizovanje za promene

Jelena Jovanović, MA/PhD TEZA: “Istraživanje nastave Romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovnim školama u Novom Sadu i kako se nastava ostvaruje sa stanovišta rodne ravnopravnosti”, TEME: Reprezentacija i samoreprezentacija Romkinja u javnim diskursima (internacionalni kontekst), Obrazovanje romskih učenica i učenika

Vedrana Lacmanović, MA/PhD TEZA: “Feministička čitanja pravde kao nepristrasnosti (tumačenje Rolsove teorije “pravde kao nepristrasnosti” iz feminističke perspektive)”, TEME: Suzbijanje nasilja prema ženama

Katarina Lončarević, MA/PhD TEZA: “Liberalni feminizam-nekad i sad”, TEME: Istorija feminističkog pokreta, Istorija feminističkog pokreta u Jugoslaviji i Srbiji, Odnos između liberalizma i feminizma, Istorija žena u filozofiji, Epistemologija, Feministički i LGBT aktivizam

Smiljana Milinkov, MA/PhD TEZA: “Formalno i neformalno obrazovanje i profesionalni status novinarki u Vojvodini-rodna perspektiva”, TEME: Mediji (izveštavanje o ženama, manjinskim i marginalizovanim grupama, Funkcionisanje javnog servisa

Milesa Milinković, TEME: Invalidnost i rod (feministička praksa i teorija invalidnosti)

Milica Miražić, MA/PhD TEZA: “Lakanov pojam pogleda u feminističkim teorijama filma”, TEME: Feminističke teorije umetnosti (film, savremena umetnost, teorije pogleda), Braha Etindžer, Lakan, post-lakanovska psihoanaliza, Hana Arent (kategorija rasuđivanja kod Hane Arent, pojam estetizacije političkog u političkoj teoriji Hane Arent, pojam novog početka u teoriji H.A.)

Gordana Nikolić, MA/PhD TEZA: Rodni stereotipi u udžbenicima za mlađe razrede osnovnih škola za decu sa lakom mentalnom nedovoljnom razvijenošću”, TEME: Obrazovanje

Suzana Obradović, MA/PhD TEZA: “Ekonomske nejednakosti u Srbiji na pocetku 21. veka – rodni pristup”, TEME: Ekonomski položaj žena, Žensko preduzetništvo, Rodno senzitivni jezik, Žene u medijima

Snežana Otašević, TEME: Invaliditet, Rasizam, Položaj Roma u urbanim sredinama (naročito vezano za sakupljanje otpada i prisilna preseljenja), Savremena kontinentalna filozofija, Feministička teorija

Tatjana Perić, TEME: Ljudska prava (naročito ekonomska i socijalna), Nacionalne manjine, Rasizam, Diskriminacija, Romska zajednica, Intersekcija roda i etniciteta

Aleksandra Petković, TEME: Javni prostori i pravo na grad, Umetničko delovanje u javnim prostorima, Aktivizam i rod, Rodne uloge i percepcija roda

Maja Sedlarević, MA/PhD TEZA: “Zastupljenost i uticaj žena u Skupštini AP Vojvodine u periodu 2000-2004. godina, TEME: Rod, identitet i profesija, Žene u akademskoj dijaspori

Jelena Stefanović, MA/PhD TEZA: “Rodni stereotipi u romanima iz lektire za osnovnu školu”, TEME: Književnost i rod, Metodika nastave srpskog jezika i književnosti i rod, Uvođenje rodne perspektive u obrazovanje, Rodni stereotipi

Gordana Stojaković, MA/PhD TEZA: “Rodna prespektiva u novinama Antifašističkog fronta žena u periodu 1945-1953. godine“, TEME: Istorija žena (Vojvodina) 19. i 20. vek, Istorija ženskog pokreta (Vojvodina, Srbija) 19. i početak 20. veka, Istorija ženske štampe (Vojvodina) 19. i početak 20. veka, Antifašistički front žena Vojvodine (1942-1945), Feminizam i levica u Srbiji

Gordana Subotić, MA/PhD TEZA: “Sprovođenje Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija 1325 Žene, mir, bezbednost: uporedna analiza Sjedinjene Američke Države i Srbija”, TEME: Feminističke teorije bezbednosti, Rod i bezbednost

Jovana Timotijević, TEME: Prostorne politike, Urbana kritička teorija, Politički i kulturni aspekti urbanih transformacija

Milica Turnić, MA/PhD TEZA: “Evropska unija: politika jednakosti i nediskriminacije – rodna ravnopravnost”, TEME: Socijalna politika, Prava dečaka, devojčica i odraslih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica

Ana Vilenica, MA/PhD TEZA: “Teorije i prakse aktivizma u umetnosti u drugoj polovini XX veka”, TEME: Problemi materinstva i majčinstva u socijalizmu i u savremenom društvu, Problemi reproduktivnog rada, Materijalističke feminističke teorije, Aktivizam i umetnost (teorije i prakse), Feministička umetnost, Urbane politike, Teorije aktuelnih transformacija gradova, Procesi urbanih regeneracija

Jelena Višnjić, MA/PhD TEZA: “Rodna analiza štampanih online medija“, TEME: Medijske studije, Studije kulture, Antropologija popularne kulture

Adriana Zaharijević, MA/PhD TEZA: “Osvajanje prava glasa u Engleskoj: Postajanje građaninom u sistemu privatnog i javnog”, TEME: Genealogija seksualnosti, Država, građanstvo i seksualnost, Privatno i javno, Istorija feminizma, Feminizam u Srbiji i Jugoslaviji