RWF Logo

Maj

2023

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 1

1. Romski centar za žene i decu Daje, Beograd

RSD: 150.000

Ovim grantom RŽF pruža organizaciji Daje podršku u saradnji sa eksternim eskpertkinjama/ima u optimalizaciji pravnih organizacionih dokumenata radi efikasnijeg ukupnog rada organizacije.