RWF Logo

Avgust

2023

Program urgentnih grantova

Broj grantova: 1

1. Udruženje Čini dobro, Beograd

RSD: 150.000

Grant se dodeljuje kao podrška u organizaciji jednodnevnog izleta za decu izbeglu iz Ukrajine i podelu paketa školskog pribora.