RWF Logo

Jun

2022

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – jun 2022.

Broj grantova: 15

1. Bubnjarke sa ulice, Beograd

 • RSD: 450.000
 • Naziv projekta: Bubnjarke sa ulice glasno na 8. mart!

Bubnjarke godinama unazad čine jedan od važnih elemenata osmomartovskog marša, podižu atmosferu među učesnicama protesta i osnažuju ih da dignu glas. Podrškom predloženim aktivnostima ove neformalne grupe, RŽF podržava okupljanje nove generacije bubnjarki i kontinuitet ove vrste feminističkog prisustva na protestima i u drugim javnim istupima. 

2. Centar za politike emancipacije, Beograd

 • RSD: 200.000
 • Naziv projekta: Letnja škola – Solidarna ekonomija i mirovni aktivizam 

Letnja škola Solidarna ekonomija i mirovni aktivizam je specijalno letnje izdanje alternativnih studija koje organizuje CPE. Istraživački rad Marije Jakovljević pod okriljem CPE-a, podržan kroz Social Change Initive(SCI) stipendiju, pretočen je u letnji modul koji ispituje šta izgradnja mira znači danas, kako je povezan sa ekonomskom pravdom, kako bi mogla da izgleda feministička ekonomija, koji su bitni, a često skrajnuti elementi pri aktivističkom organizovanju, te kako razvijati autonomne finansijske resurse i strukture potebne za aktivističko delovanje u polju ukrštanja izgradnje mira i solidarne ekonomije.

3. Dečiji centar, Zaječar

 • RSD: 380.000 
 • Naziv projekta: Inkluzija je ženskog roda

“Inkluzija je ženskog roda” je naziv ovogodišnjeg tematskog međunarodnog inkluzivnog festivala stvaralaštva dece i mladih – Art zona za sve. Festival traje 5 dana, uključuje oko 120 učesnika/ca iz zemlje i regiona, a akcenat je na ulozi žena koje se kao ekspertkinje/autorke/majke bave umetničkim izrazom osoba sa invaliditetom. Kroz  4 predstave, 2 koncerta, izložbu, promociju knjige, 2 filma, okrugli sto, radionice i premijeru zajedničke predstave ‘’Vidljive’’, cilj grupe je da širu javnost upozna sa specifičnim položajem i potrebama dece/mladih sa invaliditetom, a posebno da naglasi diskriminaciju devojčica, devojaka i žena sa invaliditetom i nedostatak podrške  za njihovo učešće u sferama javnog života.

4. exmov /exploring movement/, Beograd

 • RSD: 200.000
 • Naziv projekta: Slobodan let, Maga Magazinović

Ovaj transnsmedijski projekat / izložba i performans u javnom prostoru obuhvata ambijentalne video i skulpturalne instalacije inspirisane ključnim momentima iz života Mage Magazinović, aktivistkinje, teoretičarke umetničke igre, koreografkinje, filozofkinje, prve srpske novinarke, žene koja je Srbiju povela u moderni 20. vek. Cilj projekta je razvijanje svesti o značaju ženskog aktivizma ukazivanjem na aktuelnost Magine misli i avangardnosti njenih stavova sa posebnim osvrtom na reaktualizaciju i predstavljanje Maginog rada mladima.

5. Govornici u boji, Obrenovac

 • RSD: 321.800
 • Naziv projekta: One žive


Akcija ‘’One žive’’ je primarno posvećena mladima opštine Obrenovac, ali je usmerena i na ostatak lokalne zajednice. Njena osnovna ideja je bliže upoznavanje i kritičko promišljanje nasleđa socijalizma i vrednosti koje on nosi (pre svega vrednosti solidarnosti, jednakosti, multikulturalnosti i antifašizma), sa akcentom na antifašistički ženski pokret, i to kroz istraživački i umetnički rad/uličnu umetnost. 

6. Grupa IZAĐI, Novi Sad

 • RSD: 449.475
 • Naziv projekta: Hajde da razgovaramo o…

Podržane aktivnosti podrazumevaju rad LGBT+ društvenog centra 4 dana sedmično i sprovođenje tematskih susreta dvaput mesečno, sa ciljem edukacije mladih LGBT+ osoba o temama koje je grupa kroz rad sa njima identifikovala kao relevantne za njihov život. Teme su različite, od mentalnog zdravlja, partnerskih odnosa, do opštih pitanja značajnih za LGBT+ zajednicu. 

7. Hleb teatar, Beograd

 • RSD: 312.600
 • Naziv projekta: Gostovanje predstave Marija Ručara u Leskovcu, Zrenjaninu, Smederevu i Kragujevcu

Marija Ručara je predstava koja progrovara o nepravdi sa kojom se suočavaju radnici i radnice, o nepoštovanju radničkih i ljudskih prava. Turnejom predstave po gradovima Srbije u kojima se nepravda čak i danas u 21. veku očigledno dešava jeste prilika da predstava sa svojom temom otvori dijalog sa radnicama i radnicima, u pokušaju da se situacija promeni. Nakon podrške realizaciji predstave, RŽF podržava dalje širenje progresivnih radničkih misli i ohrabrenja iznetih u predstavi. 

8. Konsultacije za lezbejke, Beograd

 • RSD: 300.000 
 • Naziv projekta: Putem sećanja do novih ideja: lezbejski doprinosi feminističkom i antiratnom pokretu

Konsultacije za lezbejke u okviru podržanih aktivnosti dokumentuju putem video zapisa sećanja lezbejki i žena koje su učestvovale u feminističkim aktivnostima od 80-ih pa nadalje. U današnje digitalno vreme, grupa smatra svojom odgovornošću da, između ostalog, omogući novim naraštajima da delove feminističko-lezbejske istorije otkrivaju putem video zapisa. Kratki filmovi informisaće mlađe žene lezbejke i potencijalno ih potaknuti na aktivizam. Filmovi takođe imaju za cilj da senzibilišu širu javnost i povećaju vidljivost lezbejki i njihov doprinos demokratskom društvu.

9. Kulturni front / KC Grad, Beograd

 • RSD: 328.300
 • Naziv projekta: Odlučna

Projekat Odlučna bavi se tematikom suicida kroz dve prizme – jedna je razgovor i portretiranje osoba koje su u nekom periodu svoga života izvršile neuspešan pokušaj samoubistva te su danas voljne podeliti svoja iskustva, dok je druga lično iskustvo autorke koja je tim putem izgubila oca i brata. Svi portreti i autoportreti nastali su na samom mestu na kojem je pokušaj izvršen, uz propratne tekstove autorke. Sastavni deo izložbe je i audio zapis razgovora sa protagonistima/kinjama koji je propraćen svakodnevnim mobilnim fotografijama u obliku video rada. U okviru projekta planirana je i tribina uz učešće autorke i gostiju iz određenih oblasti (psihologija, psihoterapija i sl).

10. Neformalna grupa, Milana Maričić i Goran Lazičić

 • RSD: 392.500
 • Naziv projekta: Bečkerek 1991. 

Zbornik tekstova i ilustracija posvećen je listu Bečkerek, nedeljniku građanske i antiratne orijentacije koji je grupa nezavisnih novinara/ki izdavala u Zrenjaninu tokom 1991. godine. Podeljeni u tematske blokove, tekstovi donose sećanja saradnica/ka i savremenica/ka lista, kao i naučno-publicističke priloge o Bečkereku s distance od trideset godina. Publikacija takođe sadrži izbor tekstova i karikatura objavljenih u listu, a preko QR-kodova omogućava pristup arhivi digitalizovanih brojeva. Osim promovisanja temeljnih demokratskih načela i kulture javnog dijaloga, projekat reafirmiše u aktuelnom javnom diskursu marginalizovano nasleđe opozicionog antinacionalističkog angažmana i antiratnog građanskog pokreta iz 1990-ih.

11. Okular, Ćićevac

 • RSD: 450.000 
 • Naziv projekta: Podižem glas

Podižem glas je niz aktivnosti koji se bavi jačanjem žena, devojaka i devojčica, pre svega u ruralnim sredinama, da proaktivno deluju u svojim lokalnim zajednicama tako što će pokrenuti akcije, kampanje i promene zajednice na bolje, kroz  osmišljavanje, ali i implementaciju svojih ideja u praksi – kroz organizaciju javnih događaja na teme feminizma, antifašizma i demilitarizma i stvaranje medijskog sadržaja sa fokusom na rodnoj ravnopravnosti i promociji ženskih pokretačkih inicijativa.

12. Udruženje Ženske studije i istraživanja, podružnica u Subotici

 • RSD: 449.000
 • Naziv projekta: Ženske studije posle 25 godina

Ženske studije kao alternativni visokoškolski obrazovni program imaju i teorijsku i aktivističku dimenziju jer je jedan od osnovnih njihovih ciljeva da ostvare pozitivnu društvenu promenu. Cilj projekta Ženske studije posle 25 godina je da se kroz edukativni program Ženskih studija obrazuje grupa polaznica, budućíh saradnica, koja će nadalje poraditi na osnaživanju i edukaciji drugih i omogućiti tako održavanje kontinuiteta sa istorijatom i prethodnicama Ženskih studija u Subotici, Vojvodini i Srbiji, kao i umrežavanje aktivistkinja i ekspertkinja ovoga puta u funkciji predavačica.

13. Udruženje građana Likovni centar, Pančevo

 • RSD: 200.000 
 • Naziv projekta: ARTikulacije 3 – Afera

Projekat “ARTikulacije” predstavlja platformu za uspostavljanje umetničkih i izlagačkih site-specific praksi, reaktivacijom i reaktuelizacijom javnih prostora i institucija izraženih socio-referentnih konteksta. “ARTikulacije” formalno prodrazumevaju serijal angažovanih i tematski povezanih izložbi i praćetećih programa sa ciljem mapiranja, vizibilizacije i promocije osetljivih i važnih društvenih tema, objedinjujući njihovo kulturno, istorijsko, spomeničko i arhitekturalno nasleđe, poetičkim i kritičkim izrazima umetnika/ca iz regiona. Cilj projekta je aktuelizacija različitih infrastrukturnih i kulturnih resursa, te razmena informacija i znanja povodom tematizacije i poboljšanja specifičnih modela društvene odgovornosti i ponašanja. *Specijalni fokus treće izložbe projekta Artikulacije usmeren je ka konceptualizaciji šire shvaćenog specifikuma afere.

14. Udruženje likovnih umetnika Srbije, Beograd

 • RSD: 150.000 
 • Naziv projekta: ULUS Servis za unapređenje ekonomskog statusa umetnica/ka

Pokretanjem Portfolija članstva – novog servisa kojim se predstavljaju stvaralaštvo, znanje i veštine članica i članova ULUS-a, udruženje želi da radi na kreiranju uslova za radno angažovanje samostalnih umetnica/ka, kao i onih u statusu nezaposlenih lica. Projektom je predviđeno uspostavljanje radnog tima samostalnih likovnih umetnica koje će raditi na uredničkim i poslovima promocije portfolija, dok je struktura portfolija dvojna – jedan deo je posvećen promociji prodaje umetničkih radova, a drugi povećanju vidljivosti ostalih stručnih znanja i veština umetnica i umetnika koje mogu biti ponuđene na tržištu rada. Cilj je da se kroz delovanje radnog tima ULUSovog SERVISa uspostavi komunikacija između umetnica i umetnika s jedne, i potencijalnih poslodavaca (arhitektonskih biroa, IT sektora, izdavačkih kuća, ugostitelja i sl) s druge strane.

15. Ženergija HUB, Beograd

 • RSD: 395.500 
 • Naziv projekta: Ženergija HUBitat

Projekat je osmišljen kao svojevrstan nastavak projekta Ženergija HUB – u okviru koga su polaznice stekle znanje istraživačkog novinarstva, uređivanja radijskog formata, javnog nastupa i digitalne promocije. Projekat Ženergija HUBitat ima za cilj da radom na terenu obezbedi prostor za žene iz mesta van Beograda da u podcast formatu govore o sebi, svom radu i zalaganju, sa posebnim fokusom na žene koje se bave poslovima primarno percipiranim kao muški (automehaničarke, majstorice i sl.). Grupa bi nastavila transgeneracijsko umrežavanje i preispitivanje rodnih uloga.