RWF Logo

Oktobar

2020

Program: Stipendije Žarana Papić

Dodeljene stipendije – oktobar 2020.

Broj stipendija: 5 

1. Stipendistkinja: Milenka Matić

  • Iznos RSD: 85.890
  • Stipendija se dodeljuje aktivistkinji za pokrivanje troškova programa Transkaciono – asimilativni pristup psihoterapiji sa ciljem unapređenja kvalifikacija radi pružanja podrške ženama u Kosjeriću.

2. Stipendistkinja: Slobodanka Lazić

  • Iznos RSD: 124.000
  • Stipendija se dodeljuje za pokrivanje celokupne školarine za master Studije roda na studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

3. Stipendistkinja: Zuhra Hodžić

  • Iznos RSD: 93.000
  • Stipendija se dodeljuje za pokrivanje dela školarine za master Studije roda na studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

4. Stipendistkinja: Sanja Dojkić

  • Iznos RSD: 93.000
  • Stipendija se dodeljuje za pokrivanje dela školarine za master Studije roda na studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

5. Stipendistkinja: Mirjana Mitić

  • Iznos RSD: 93.000
  • Stipendija se dodeljuje za pokrivanje dela školarine za master Studije roda na studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.