RWF Logo

Ogledalo 2013

U okviru programa podrške aktivizmu mladih žena “Ogledalo” podržano je četrnaest predloga projekata udruženja, neprofitnih nevladinih organizacija i neformalnih/neregistrovanih grupa.

Zahvaljujemo se Odboru programa “Ogledalo” na vremenu, trudu, posvećenosti, pozitivnoj energiji prilikom donošenja konačnih odluka. Dragi ljudi Jelena Veljić (aktivistkinja, članica kolektiva Učitelj neznalica i njegovi komiteti), Dragan Protić (Škart), Jelena Savić (pesnikinja, aktivistkinja) TkV (flickr.com/photos/tkvtkv)!

Dodeljeni grantovi – Mart 2013. Broj grantova: 14

1.    Interkultivator, Beograd
 • RSD: 85.600,00
 • Naziv projekta: 10110101
 • O projektu: Serija edukativnih radionica kojim se srednjoškolkama (3.i 4. razred) približavaju tehnološke prakse, mogućnosti korišćenja tehnologije, kako u svakodnevnom životu, tako i u pravcu karijernog orijentisanja. Putem razvijanja zajedničkog bloga i zadataka  tokom procesa njegove izrade, učesnice radionica će se na praktičan način upoznati sa alatkama za pravljenje sadržaja na internetu, kao i načinima modifikovanja. 
2.    Drugarice, Lapovo
 • RSD: 145.000,00
 • Naziv projekta: Ogledanje u Kragujevcu i Lapovu
 • O  projektu: Ogledanje u Kragujevcu i Lapovu je predstavljanje  likovnih i primenjenih umetnica, književnica, filozofkinja i art terapeutkinja. U pitanju su izložbe, književne večeri, predavanja, tribina i street art radionica. U celom programu učesnice će se “ogledati” i govoriti o ličnom i grupnom aktivizmu, predstavljajući svoja dela na temu:Žene borkinje koje su kako neke govore izumrle iz kolektivnih sećanja; Istraživanja u oblasti Rod i mediji u Šumadijskom okrugu; Životi žena u književnosti i angažovanoj umetnosti.
3.    Neformalna grupa PMS – Pokreni, misli, stvaraj!, Beograd
 • RSD: 96.000,00
 • Naziv projekta: radio emisija “Femkanje”
 • O projektu: Afirmacija i popularizacija ženskog stvaralaštva u Srbiji i regionu, podsticanje mladih autorki na umetničku produkciju i ekspresiju, pružanje mogućnosti za javno predstavljanje dosad neafirmisanih umetnica, kao I predstavljanje istaknutog delovanja žena u oblasti kulture, umetnosti, nauke, aktivizma.
4.   Neformalna grupa Forum mladih za rodnu ravnopravnost
 • RSD: 145.000,00
 • Naziv projekta: Forum teatar za društvene promene
 • O projektu: Izvođenje četiri scene forum teatra u Loznici, Obrenovcu, Nišu i Beogradu koje imaju za cilj podizanje svesti mladih kao i opšte populacije o rodno zasnovanom nasilju  – porodičnom nasilju, trgovini ženama, nasilju nad LGBT populacijom i nasilju u vezama između mladih tj. pritisku da se imaju seksualni odnosi.
5.    Asocijacija mladih, Kruševac
 • RSD: 148.650,00
 • Naziv projekta: Avgust jedne diverzantkinje
 • O  projektu: U okviru nekomercijalnog festival alternativne umetnosti i kulture za mlade, prezentovanje i promovisanje umetničkog stvaralaštva i društvenog aktivizma mladih žena iz Kruševca i Srbije, jačanje kapaciteta mladih umetnica i aktivistkinja iz lokalne zajednice kroz edukaciju i umrežavanje (hand-made izložba, izložba fotografija, radionica girls and graffiti, pantomime na temu rodnih stereotipa, projekcija filmova autorki, itd).
6.   KulturMobil+Anoreksija.rs, Beograd/Novi Sad
 • RSD: 50.000,00
 • Naziv projekta: Kampanja podizanja svesti o poremećajima ishrane kod mladih žena u Srbiji i njihovim društvenim uzrocima
 • O projektu: Održavanje i postavljanje foruma na sajt anoreksija.rs, aktiviranje specijalizovanih grupa i naloga na društvenim mrežama gde će se povezivati kako osobe koje imaju poremećaj u ishrani i traže podršku, tako i njihove porodice i prijatelji, skretati pažnja na neadekvatna medijska izveštavanja o poremećajima ishrane, ohrabrivati devojke da pišu i objavljuju svoje priče i tekstove u cilju podrške drugima, itd.
7.    Neformalna grupa devojaka u okviru SOS za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince
 • RSD: 136.000,00
 • Naziv projekta: Mlade žene osvajaju prostore
 • O projektu: Promovisanje značaja aktivizma i volonterizma među mladima, osnaživanje vršnjakinja za realizaciju volonterskih, uličnih akcija u lokalnoj zajednici vezanih za nekoliko značajnih datuma, a u cilju ukazivanja na prava mladih da kritički misle, da otvoreno govore o svojim problemima, da budu akterke/i društvenih promena. Planirana su i dva okrugla stola sa predstavnicima/ama lokalne samouprave kojima će se ukazati na problem mladih u Vlasotincu i okolini.
8.   Neformalna grupa Drugarice i Drugovi, Beograd
 • RSD: 90.000,00
 • Naziv projekta: Ogledalo žene – odrazi stvarnosti njene
 • O  projektu: Edukativne radionice na temu ženskih iskustava patrijarhata i ključnih problema koji će biti predstavljeni i kroz izložbu fotografija koja bi trebalo na kreativan i umetnički način da prikaže lične priče različitih žena I da “odslika” njihov društveni položaj.
9.   Mlade aktivistkinje u okviru organizacije Žene za mir, Leskovac
 • RSD: 80.000,00
 • Naziv projekta: Performansom do solidarnosti
 • O  projektu: Ukazivanje na vrednost različitih kultura, upoznavanje sa konceptom nenasilja, podizanje svesti o polnom i reproduktivnom zdravlju, smanjivanje rasne diskriminacije i prepoznavanje svih vrsta nasilja u partnerskim vezama, jačanje interetničke tolerancije i razumevanja razvojem svesti kod mladih devojaka i njihovog osnaživanja za promociju ženskih prava, pokretanje inicijativa i zastupanja prava marginalizovanih žena. Ciljevi će biti ostvarivani kroz više različitih aktivnosti, kao što su: radionice, projekcije filmova i pozorišni performans, koji bi kroz zajedničko angažovanje i zajednički rad različitih mladih žena trebalo da podstakne solidarnost.
10.  Neformalna grupa Kalisto, Novi Sad
 • RSD: 124.000,00
 • Naziv projekta: Vibracija je život
 • O projektu:  Kroz izložbu eksponata, fotografija, novinskih isečaka, reklamnih plakata, replika starih pakovanja dekodiranje skrivene ženske istorije gde je vibrator materijalni relikt, isticanje važnosti ženskog orgazma za celokupno zdravlje, ukazivanje na ulogu vibratora u ostvarivanju ženskih seksulanih prava i preuzimanje kontrole nad sopstvenim telom, dekonstrukcija medijske slike ženskog tela.
11.  Neformalna grupa Rails Girls, Beograd
 • RSD: 70.908,00
 • Naziv projekta: Rails Girls
 • O projektu: Učesnice savladavaju osnovne korake programiranja u programskom jeziku Ruby. Ovo je prilika da nauče da naprave blog, sajt, web aplikaciju od koncepta do koda.
 • Rails girls je vid edukacije koji omogućava ženama  da u budućnosti i same mogu da stiču znanja iz oblasti tehnologije  i programiranja i motiviše ih da nastave rad na daljem razvoju svojih veština. Istovremeno to je zajednica koja pripadnicama pruža podršku i osećaj sigurnosti u borbi protiv predrasude da je programiranje aktivnost u kojoj su muškarci bolji i dominantni.
12.  Centar za podršku ženama, Kikinda
 • RSD: 80.500,00
 • Naziv projekta:  Nasilje u ogledalu javnosti
 • O projektu: Edukacija za unapređivanje znanja mladih žena, studentkinja Više škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi o rodno zasnovanom nasilju
13.  Udruženje Roma, Beočin
 • RSD: 21.000,00
 • Naziv projekta:  Romkinje srednjoškolke Romkinjama osnovkama
 • O projektu: Tribina o značaju daljeg školovanja mladih Romkinja I borbe protiv ranog stupanja u brak. Tribina okuplja učenice osmog razreda osnovne škole I njihove majke, srednjoškolke i studentkinje
14.  Neformalna umetnička grupa Rouge, Čačak/Banja Luka
 • RSD: 76.300,00
 • Naziv projekta:   Može li žena stvoriti veliko delo
 • O projektu: Pokretanje, motivisanje i uključivanje mladih ženu u savremene umetničke projekte, da umesto pasivnih posmatračica  postanu aktivne učesnice, podizanje nivoa svesti mladih žena u sferi rodnih i feministickih problematika u savremenom  društvu,  kroz  razmenu informacija, edukaciju iz oblasti kulture  i umetnosti.

 

OGLEDALO JE PORTRET AKTIVISTKINJE!