RWF Logo

Novembar

2012

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Novembar 2012.
Broj grantova: 10

1. Klub OPA “Omladina pokreće akciju”, Beograd

 • RSD: 196.000,00
 • Naziv projekta: Femix Fest 2012
 • Cilj projekta: Objavljivanje CD-a sa kompilacijom pesama ženskih bendova iz Srbije “Femikseta 2012” i organizovanje sedmodnevnog Femix Festa ženske amaterske fotografije, kratkog filma i muzike.

2. Ženski prostor, Niš

 • RSD: 296.800,00
 • Naziv projekta: Jačanje kapaciteta romsko ženskog aktivizma na jugu Srbije
 • Cilj projekta: Direktan rad sa ženama Romkinjama i podsticanje inicijativa, naročito na poboljšavanju zdravlja i pristupa zdravstvenoj zaštiti, u mestima gde nema registrovane romsko ženske ogranizacije.

3. MMC LED art za ACIMSI alumnistkinje, Novi Sad

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Registracija udruženja alumni studentkinja
 • Cilj projekta: Povezivanje u alumni klub diplomiranih studentkinja master, magistarskih i doktorskih studija Centra za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu kako bi bolje afirmisale znanje i učinile ga delatnim u široj, pre svega akademskoj sredini.

4. Romski centar za žene i decu “Daje”

 • RSD: 292.320,00
 • Naziv projekta: SOS telefon za Romkinje
 • Cilj projekta: Rad na vidljivosti SOS telefona, SOS konsultacije i podrška, uključivanje, posredovanje, obaveštavanje i zastupanje Romkinja u institucijama.

5. Novosadska lezbejska organizacija NLO, Novi Sad

 • RSD: 108.950,00
 • Naziv projekta: On line NLO čitaonica Lepa Mlađenović
 • Cilj projekta: Povećanje vidljivosti postojeće čitaonice i dosezanje veće destinacije, stvaranje novih mogućnosti arhiviranja i mapiranja lezbejske egzistencije.

6. Udruženje Roma “Danica”, Pančevo

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Zaustavimo nasilje nad Romkinjama
 • Cilj projekta: Kontinuitet i razvoj rada na terenu u naseljima Jabuka, Deponija i Dolovo: smanjivanje nasilja nad ženama, rad na dobijanju dokumenta, upoznavanje Romkinja sa nadležnostima centra za socijalni rad, policije, tužilaštva.

7. BeFem

 • RSD: 227.520,00
 • Naziv projekta: BeFem 2012: pure feminist power
 • Cilj projekta: Promovisanje ideje i politike feminizma. Program 2012. usmeren je na pitanje moći, one koja se uspostavlja i one koja proizvodi otpor dominantnim strukturama. U saradnji sa feminističkim magazinom Bang iz Stokholma.

8. Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: SOS telefon na romskom i srpskom jeziku
 • Cilj projekta: Nastavak rada na smanjenju nasilja nad ženama i formiranju institucionalne podrške žrtvama nasilja.

9. Centar “Živeti uspravno”, Novi Sad

 • RSD: 295.000,00
 • Naziv projekta: Mentorski rad sa studentkinjama iz nedovoljno zastupljenih grupa na Univerzitetu i visokim strukovnim školama
 • Cilj projekta: Mentorski rad sa 9 učenica romske nacionalnosti i 3 učenice sa invaliditetom upisanim na prvu godinu visokih strukovnih škola (za vaspitače, poslovna) i fakulteta (medicinski, filozofski, sociologija, ekonomski, pravni, poljoprivredni, akademija umetnosti). Program obuhvata redovnu komunikaciju, rešavanje tekućih pitanja i osnaživanje sa rodnom dimenzijom, u akademskoj sredini.

10. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince

 • RSD: 300.000,00
 • Naziv projekta: Biram šansu za budućnost
 • Cilj projekta: Osnaživanje autonomije mladih kroz edukativni i aktivistički rad, širenje informacija i znanja. Radionice sa učenicama osmih razreda osnovnih škola u Vlasotincu i okolini.