RWF Logo

Novembar

2011

Program: Podrška ženskim inicijativama

Dodeljeni grantovi – Novembar 2011
Broj grantova: 8

1. Odbor za ljudska prava Vranje, SOS telefon 

 • SOS telefon Vranje – Nulta tolerancija porodičnom nasilju nad ženama
 • Din. 300.000,00
 • Nastavak rada SOS telefona Vranje u situaciji kada nema podršku od lokalne samouprave.  Stručna podrška i pomoć ženama i deci žrtvama porodičnog nasilja iz Vranja i sedam opština Pčinjskog okruga i unapređivanje rada lokalne mreže za sprečavanje nasilja prema ženama.

2. Ogledalo – Centar za istraživanja u kulturi

 • Utišani glasovi – o feminističkoj pozorišnoj/pozorišnoj praksi nezavisne scene u Novom Sadu 1989-1999.
 • Din. 108.000,00
 • Publikovanje istraživanja Ivane Inđin (knjiga i CD) feminističke pozorišne i performerske prakse u Novom Sadu: karakteristike te prakse, položaj umetnica u društvenom kontekstu, uticaj feminističkih ideja, aktivizam u njihovim delima, lični životi umetnica, estetika I poetika kojom su iskazivale svoj antiratni stav.

3. SOS za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince

 • STOP NEZNANJU
 • Din. 300.000,00
 • Radionice sa mladima u srednjoj školi o posledicama nesuočavanja sa prošlošću i o stepenu konzervativizma u njihovoj sredini.

4. Klub OPA – Omladina pokreće akciju 

 • Femixeta 2011
 • Din. 189.000,00
 • Objavljivanje, promocija (galerija Ozon, Femix Fest, Užice, Zaječar, Niš, Novi Bečej u okviru šireg programa Femix-Mreža ženskog stvaralštva) i distribucija diskova i prateće brošure druge po redu kompilacije ženskih bendova Femixeta 2011, kao nastavak promocije muzičarki iz cele Srbije, sa posebnim naglaskom na mladim i neafirmisanim umetnicama

5. Romski centar za žene i decu Daje

 • Rad na SOS telefonu za Romkinje
 • Din. 292.320,00
 • Informisanje o postojanju Dae SOS telefona za Romkinje u tri naselja u opštinama Zvezdara, Lazarevac i Deponija, SOS konsultacije – emocionalna i psihološka podrška, pravni aspekti porodičnog i seksualnog nasilja, asistencija u pristupu institucijama.

6. Udruženje Roma “Danica” Pančevo

 • Zaustavimo nasilje nad Romkinjama
 • Din. 300.000,00
 • Stalne posete i radionice o nasilju prema ženama i individualni razgovori sa Romkinjama iz Deponije, Dolova i Jabuke, pomoć u dobijanju dokumenata, upoznavanje Romkinja sa nadležnostima institucija.

7. Labris, organizacija za lezbejska ljudska prava 

 • Labris sportska grupa
 • Din. 118.800,00
 • Labris sportska grupa funcioniše u okviru Labrisa i okuplja lezbejke, biseksualne, trans i friendly žene oko sporta i rekreacije. Cilj je osnaživanje pojedinki i LGBT zajednice, stvaranje novih prostora za okupljanje i povezivanje sa regionalnim i evropskim udruženjima. Organizatorke i trenerke volontiraju, a novac je namenjen zakupu sale,  nabavci rekvizita i učlanjenju u EGLSF.

8. Nezavisni ženski centar Dimitrovgrad

 • Ženska prava su i ljudska prava – Upoznajmo naša prava
 • Din. 193.640,00
 • Radionice sa učenicama i učenicima gimnazije o rodno zasnovanom nasilju, diskriminaciji i neravnopravnosti. Edukativni sastanci aktivistkinja. Pravna pomoć gostujuće advokatkinje SOS telfona Vlasotince.