April

2010

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – April, 2010
Broj grantova: 1

1. Istraživači Romi, Žabalj

  • Dinara: 150.000,00 +15.000,00 (aneks)
  • Naziv projekta: Izađi i glasaj