RWF Logo

Decembar

2007

Program urgentnih grantova

Dodeljeni grantovi – Decembar 2007.
Broj grantova: 1  

  1. Udruženje Roma Novi Bečej
  • RSD: 69.000,00
  • Naziv projekta: Okrugli sto “Zajedno protiv nasilja”
  • Cilj projekta: Udruženje Roma Novi Bečej je grupa koju RŽF podržava od 2004. U poslednje dve godine grupa je je postala jedna od ključnih partnerki u razvoju sveobuhvatnog programa o nasilju prema Romkinjama i započela proces otvaranja SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina (romskom, mađarskom, rumunskom) i na srpskom jeziku, kao podrška ženama žrtvama porodičnog nasilja u Banatu. Razmena znanja je jedan od metoda koji praktikujemo u procesu, tako da je grupa u Novom Bečeju podržana od aktivistkinja SOS telefona iz Velike Plane koje su iskusne u vođenju SOS telefona. Kapaciteti grupe su takođe izgrađivani kroz pun trening i superviziju. Tokom nacionalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama, odlučile smo da posvetimo punu pažnju lokalizaciji kampanje kroz intenzivan program 16 radionica i panela koje je vodilo Udruženje Roma Novi Bečej i njihove koleginice iz Ženske romske mreže Banata.  Takođe je i putujući performans Kampanje koji gostuje na ograničenom broju mesta jedno izvođenje posvetio Novom Bečeju. Sve te aktivnosti, čiji je vrhunac bilo otvaranje SOS telefona na romskom i drugim jezicima nacionalnih manjina, dovele su do ideje da se iskoristi trenutak i ta energija upotrebi da se okupe lokalne institucije i da im se predstavi problem. RŽF je odlučila da podrži okrugli sto kao dopunsku aktivnost planiranom programu, a rezultat je bio značajan odaziv. Program je vodilo Udruženje. Dve podržavajuće ženske grupe, iz Beograda i Velike Plane, bile su gošće koje su govorile o svojim dobrim praksama. Predsednik Skupštine opštine Novi Bečej otvorio je plenarni sastanak kojem su prisustvovali sutkinja Opštinskog suda (od koje su posle sastanka imale podršku), direktorka Centra za socijalni rad, dvoje predstavnika Pokrajinskog ministarstva, koordinatori dve kancelarije za Rome i gošće iz romskih i neromskih ženskih grupa.