RWF Logo

Ulične akcije & tribine – Vranje


organizacija: SOS telefon Vranje

Dve prekoulične SOS lente – tradicionalno svake godine – biće izložene 15 dana.

5. mart, obnova POTPISIVANJA DOGOVORA O SARADNJI Lokalne mreze OCD i institucija Vranja za prevenciju, suzbijanje i pomoć žrtvama nasilja u porodici (na inicijativu SOS telefona Vranje prvi put dogovor potpisan 2008. godine) i okrugli sto:Značaj lokalne mreže za borbu protiv nasilja prema ženama u porodici i Dijalogom do zaustavljanja nasilja prema ženama i deci u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom Beograd

8. mart, u centru grada ulična akcija u partnerstvu sa drugim OCD i Savetom za RR grada Vranja podele info materijala i razgovor sa građankama i građanima na temu prava žena danas u Vranju. Pored podele info lifleta i akcija lobiranja – IZGRADNJA REGIONALNE SIGURNE ŽENSKE KUĆE U VRANJU.